Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

KiekdeKoe binnen

Binnen bieden we de kinderen in de groepen op hun eigen ontwikkelingsniveau (spel)materiaal aan.
De Kalfjes (10 weken -18 maanden) op hun eigen niveau en de Koetjes (18-48 maanden) op hun niveau.
De 8 oudste kinderen van KiekdeKoe spelen op ‘De Hooizolder’.

Er is in alle groepen gelegenheid voor vrij spelen, kringspelletjes en gesprekjes, knutselen, verzamelen van natuurlijke materialen, liedjes zingen, knuffelen en kletsen op schoot……oftewel ontwikkelen op eigen niveau!

De grote ramen bieden de gelegenheid om heel ver weg te kunnen kijken en te genieten van een prachtig natuurlijk uitzicht. Zo lopen de binnenruimtes over in de buitenruimte.

De peuter-plus op de Hooizolder

Deze groep bevindt zich op de verdieping en toegankelijk via de trap in de peutergroep en verschilt qua inhoud van de andere groepen. De onderlinge verschillen in ontwikkeling van de peuters van de peuter-plus zijn minder groot, doordat er minder leeftijdsverschil is. Hierdoor ontstaat een klimaat waarbinnen er meer uitdaging voor de peuter is , wat uitnodigt tot samenspel.
In de groepsruimte vind je ook de verschillende speelhoeken en in de kasten het ontwikkelingsmateriaal dat geschikt is
voor de oudste peuters.
De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de peuters van deze leeftijd passen. De peuters ‘werken’ en spelen in kleine groepjes en krijgen gericht ontwikkelingsmateriaal aangeboden. Er wordt ook voorgelezen uit, voor deze leeftijd geschikte, boekjes. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden door middel van groepsactiviteiten.

Daarnaast zullen beide peutergroepen samen activiteiten ondernemen, buitenspelen of op stap gaan naar bijvoorbeeld het bos.
De peuter-plus groep zien wij als extra uitdaging voor de oudste kinderen binnen KiekdeKoe.

Facebook Kiek de Koe Instagram KiekdeKoe
 
2020
© KiekdeKoe

Privacy Policy